Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Diễn Ngôn Trong Phần Chi Tiết Của Tin Vắn Tiếng Anh Và Một Số Hiệu Ứng Diễn Ngôn Tiếng Anh Trên Tin Vắn Tiếng Việt

EasyChair Preprint no. 4093

8 pagesDate: August 27, 2020

Abstract

Bài viết nghiên cứu về diễn ngôn trong phần chi tiết của tin vắn thế giới được viết và phát hành trực tuyến bằng tiếng Anh trên Daily News in Brief, qua đó tìm ra cách thức tương tác, việc sử dụng từ và thuật ngữ chuyên dụng, và tổng quan về từ ngữ trong tin vắn tiếng Anh. Mặt khác, tiếng Việt đã và đang vay mượn một số lượng từ to lớn từ tiếng Anh trên tin vắn tiếng Việt, trên báo SGGP Online. Sự vay mượn được thể hiện ở nguyên dạng, dạng rút gọn âm tiết, và dạng viết tắt. Qua các ví dụ được minh họa, chúng tôi mong muốn tiếp cận một cái nhìn toàn diện hơn về diễn ngôn của tin vắn tiếng Anh, và tiếng Anh trên tin vắn tiếng Việt.

Keyphrases: detail, discourse, n brief, news

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4093,
  author = {Duy Lê},
  title = {Diễn Ngôn Trong Phần Chi Tiết Của Tin Vắn Tiếng Anh Và Một Số Hiệu Ứng Diễn Ngôn Tiếng Anh Trên Tin Vắn Tiếng Việt},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4093},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser